Faculty/division  : Faculty of Nursing and Human Nutrition Department of Nursing
ARAI Fujimi
FUJIMOTO Miyuki
IEIRI Yuko
INOUE Manami
KARATA Noriko
KOHARA Sadafusa
KOSAKO Yukie
MATSUMOTO Etsuko
NAKAMURA Hitoshi
NAKATANI Nobue
SASAKI Michiko
SASAKI Naomi
SONE Fumio
SORATA Tomoko
TAKADA Chizuru
TAN Yoshiko
TANAKA Kazuko
TANAKA Makiko
TANAKA Shuhei
YADA Hironori
YAMAMOTO Hiromi
YATA Fumie
YOKOTA Megumi
YOSHIKANE Nobuko
YOSHIMURA Koichi
YOSHIMURA Mari