Faculty/division  : Faculty of Nursing and Human Nutrition Department of Human Nutrition
HAKUNO Yoko
HITOMI Eri
IMAMURA Chikara
KANEYASU Mayumi
KATO Motoshi
NISHIMURA Takako
ONO Masahiro
SONODA Junko
SUIZU Kumiko
TERADA Aki
TOKUDA Kazuhiro
YAMAZAKI Akane